Menú Cerrar

PLANIFICACIONS

A KOM Performance Center treballem amb els softwares d’entrenament més avançats (Training Peaks, WKO5, BestBikeSplits,…) per oferir un servei el màxim precís i detallat possible, sempre adaptat a la disponibilitat, objectius i necessitats de cada atleta.

Bàsica

50€

mes

Rendiment

70€

mes

Valoració inicial (presencial o online)

Planificació per objectius

Contacte 1v/mensual


Contractar

Entrevista + valoració inicial

Planificació per objectius

Test de força + entrenament supervisat a canvi de cicle

Test de camp en Bike/Run/Swim

Anàlisi d’entrenaments amb WKO5

Contacte il·limitat


Contractar

Bàsica

40€

mes

Valoració inicial (presencial o online)

Planificació per objectius

Contacte 1v/setmana


Contractar

Rendiment

70€

mes

Entrevista + valoració inicial

Planificació per objectius

Test de força + entrenament supervisat a canvi de cicle

Test de camp en Bike/Run/Swim

Anàlisi d’entrenaments amb WKO5

Contacte il·limitat


Contractar