Menu Close

BIOMECÀNICA DE LA CARRERA

A Kom som conscients de que la biomecànica de la carrera és una part fonamental per a millorar el rendiment i evitar lesions.

Mitjançant una valoració artromuscular i una entrevista inicial, ens posem en marxa per començar a detectar tots aquells punts febles i forts que son característics de la carrera a peu. A més a més, a través de la gravació en vídeo i de la tecnologia inercial que ens dona Runscribe i Leomo, aconseguim valorar tots els paràmetres que es creen en la carrera a peu.

Una vegada analitzat tots els punts anteriors, creem un seguit d’actuacions a seguir per tal de millorar o corregir les alteracions descobertes.

AVANÇAT
100€

Esportistes que busquen evitar futures lesions i solucionar molèsties.

Entrevista incial

Valoració artromuscular

Estudi de la carrera

Gravació en vídeo

Valoració Runscribe i Leomo

Reprogramació de la tècnica

Informe complet de l’anàlisi

Prescripció d’exercicis

Recomanacions per l’entrenador

Sessió de tècnica

Sessió d’entrenament personal

Programació 4 setmanes resistència i força TP

Seguiment post-estudi

RENDIMENT
120€

Esportistes que busquen evitar futures lesions, solucionar molèsties i volen millorar la tècnica.

Entrevista incial

Valoració artromuscular

Estudi de la carrera

Gravació en vídeo

Valoració Runscribe i Leomo

Reprogramació de la tècnica

Informe complet de l’anàlisi

Prescripció d’exercicis

Recomanacions per l’entrenador

Sessió de tècnica

Sessió d’entrenament personal

Programació 4 setmanes resistència i força TP

Seguiment post-estudi

PRO
150€

Esportistes que busquen evitar futures lesions, solucionar molèsties, volen millorar la tècnica i rendiment amb un control exhaustiu.

Entrevista incial

Valoració artromuscular

Estudi de la carrera

Gravació en vídeo

Valoració Runscribe i Leomo

Reprogramació de la tècnica

Informe complet de l’anàlisi

Prescripció d’exercicis

Recomanacions per l’entrenador

Sessió de tècnica

Sessió d’entrenament personal

Programació 4 setmanes resistència i força TP

Seguiment post-estudi