Menú Cerrar

BIOMECÀNICA CURSA A PEU

A Kom som conscients de que la biomecànica de la carrera es una part fonamental per a millorar el rendiment i evitar lesions.

Mitjançant una valoració artromuscular i una entrevista inicial, ens posem en marxa per començar a detectar tots aquells punts febles i forts que son característics de la carrera a peu. A mes a mes, a través de la gravació en vídeo i de la tecnologia inercial que ens dona Runscribe, aconseguim valorar tots els parametres que es crean en la carrera a peu.

Una vegada analitzat tots els punts anteriors, creem un seguit d’actuacions a seguir per tal de millorar o corretgir les alteracions descobertes.

El procès consisteix en els següents punts:

  1. Entrevista Incial
  2. Valoració artromuscular.
  3. Grabació inicial i valoració Runscribe.
  4. Prescripció d’exercicis.
  5. Entrega de l’informe.
  6. Seguiment post-estudi.

Biomecànica carrera a peu

90€